Niemcy spełniają swoje marzenia o portach nad Pacyfikiem we wschodniej Azji.

Projekt „Jedwabnego Szlaku” nie jest pomysłem stworzenia połączenia transportowego z Azji do Europy.  „Jedwabny Szlak” to jest cywilizacyjny projekt odbudowania euroazjatyckiej wspólnoty gospodarczej rozmontowanej przez Brytyjczyków w ciągu ostatnich stuleci. W XX wieku nad światowym systemem handlu morskiego kontrolę przejęły USA, które pilnują aby najbogatszy w zasoby region Azji Środkowej był polem wojen i podziałów a nie miejscem wymiany i rozwoju.

Niemcy wyraźnie próbują być nieposłuszni wobec USA oraz wobec UE i rozwijać się w stronę wschodnią. Dla Polski jest to odwieczny problem, ale nie jest on obecnie taki sam jak przez wieki.

Obecnie osadnictwo ludności odbywa się ze wschodu na zachód, a nie jak przez ostatnie tysiąclecie, z zachodu na wschód.  Migracja narodów turkmeńskich na zachód z Azji Środkowej jest faktem od 30 lat.  Tymczasem Chiny kolonizują swoje zachodnie rubieże zastępując swym żywiołem kulturowym, żywioł turkmeński.

Rosja jest obecnie bezbronna demograficznie i wkrótce w krajobrazie Moskwy zaczną dominować meczety. Niedźwiedź przechodzi transformację w stepowego sokoła. W Polsce od wieków znamy metody oswajania sokołów.

„W piątek (29.09.2023) Niemcy i państwa Azji Środkowej odbyły pierwszy w historii szczyt, na którym wyraziły poparcie dla rozwoju trasy „Środkowego Korytarza”, łączącego region z Europą.

Kanclerz Olaf Scholz gościł przywódców Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu na szczycie w Berlinie, aby omówić współpracę w obszarach gospodarki, energii i zasobów naturalnych.

Po spotkaniu przywódcy ogłosili, że zgodzili się na utworzenie „strategicznego partnerstwa regionalnego” Niemiec z Azją Centralną i zobowiązali się do podjęcia kroków w celu dalszego zacieśnienia więzi gospodarczych.

Wyrazili także poparcie dla inicjatyw rozwoju szlaku „Środkowego Korytarza”, którego celem jest połączenie regionu z Europą przez Kaukaz, Morze Czarne i Turcję.

„Przywódcy potwierdzili zainteresowanie rozwojem Środkowego Korytarza i pozyskaniem finansowania na projekty infrastrukturalne w ramach inicjatywy Global Gateway” – napisali we wspólnej deklaracji wydanej po spotkaniu.”

Źródło: www-aa-com-tr.translate.goog/en/world/germany-central-asian-countries-agree-to-develop-middle-corridor-route/3004240?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp

Paweł Klimczewski

Jeśli uważasz moje analizy i publikacje za pożyteczne możesz mnie wesprzeć dowolną kwotą na konto:

mBank : 87 1140 2017 0000 4002 1094 2334

Paweł Klimczewski, tytułem: wpłata

Dziękuję ze wsparcie niezależności mediów w Polsce.