Wszyscy jesteśmy onucami czy wszyscy jesteśmy szurami?  Klimczewski i Karwelis w banbye.com.

Zapraszam z Jerzym Karwelisem dziś o 17:30. Wyjaśnimy czy wszyscy jesteśmy onucami, czy może wszyscy jesteśmy szurami, oraz o tym co na świecie się dzieje, a o czym polskie media głośno milczą. banbye.com/watch/v_GuQLddCfYjFV Paweł Klimczewski