W bilansie tlenu na Ziemi znaczenie roślin, w tym lasów deszczowych,  jest mało istotne.

Płomień  to plazma, czyli zjonizowany gaz, czwarty stan skupienia materii obok stanów: stałego, płynnego i gazowego. Jonizacja, to proces rozrywania wiązań cząsteczkowych substancji na skutek energii zewnętrznej. Energia ta może być dostarczona do układu w różnej postaci: pola elektrycznego, fali elektromagnetycznej w zakresie podczerwieni, promieniowania jonizującego złożonego z wysokoenergetycznych cząstek, itp.  W ziemskiej atmosferze mamy …

W bilansie tlenu na Ziemi znaczenie roślin, w tym lasów deszczowych,  jest mało istotne. Read More »